Apoteken har instruerats om expediering av läkemedel i webbtjänster och andra distansförsäljningstjänster

Fimea har publicerat ett styrningsbrev (pdf) och ett meddelande till apotek som erbjuder webbtjänster och distansförsäljningstjänster. Enligt styrningsbrevet tillämpas samma principer på försäljningen av läkemedel via apotekets webbtjänst och distansförsäljningstjänst som på annan läkemedelsexpediering.

I styrningsbrevet konstateras att expedieringstidpunkten för läkemedel anses vara den dag då de läkemedel som granskats av en farmaceut eller provisor överlåts för transport till kunden. Syftet är att expedieringsdatumet, som anges i Receptcentret, motsvarar läkemedlens faktiska expedieringstidpunkt.

I styrningsbrevet förutsätter FPA i enlighet med avtalen mellan FPA och apotek att apoteken vid expedieringen av direktersatta läkemedel följer Fimeas anvisningar. Då uppdateras också kundernas självriskandelar i realtid i den verkliga inköpsordningen.

Närmare information: laakekorvaus@kela.fi

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen