Användning av koden för problem med tillgången i undantagsfall (Hemlibra)

Apoteksmeddelande 5/2021

Koden för problem med tillgången är avsedd för situationer med riksomfattande störning i tillgången (Apoteksmeddelande 19/2020). I fallet nedan är det inte fråga om en störning i tillgången, men apoteken får ändå undantagsvis använda koden för problem med tillgången. FPA, representanter för apoteken och systemleverantörerna utvecklar som bäst tillsammans en ny kod för läkemedelsutbyte, som kan användas i fall av det här slaget, men koden är ännu inte i bruk

Specialersättning beviljas för alla Hemlibra-preparat (Abacus Medicine, Orifarm, Paranova, Roche) utifrån ersättningsnummer 1503, medan ersättningsnummer 1520 ger rätt till ersättning för endast ett preparat (Roche). Hemlibra-preparaten ersätts alltså utifrån olika ersättningsnummer (Apoteksmeddelande 3/2021).

Om kunden har ersättningsnummer 1520,

  • lämnar apoteket ut Roches Hemlibra-preparat, eftersom kunden har rätt till ersättning endast för det preparatet.
  • får apoteket använda koden för problem med tillgången, om priset för Hemlibra (Roche) är högre än referenspriset.

Om kunden har ersättningsnummer 1503,

  • följer apoteket de normala reglerna för läkemedelsutbyte.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen