Diamox-preparat

Apoteksmeddelande 7/2021 (Se Apoteksmeddelande 8/2021: På basis av den nya Läkemedelsdatabasen som trädde i kraft 15.9.2021 är det nu möjligt med direktersättning för Diamox-preparat, publicerat 17.9.2021)

Det tidigare tidsbegränsade specialtillståndet för det Diamox-preparat som tillverkas av Custom Pharmaceuticals Limited har löpt ut.  Fimea har beviljat ett nytt tidsbegränsat specialtillstånd, som gäller Diamox-preparat som tillverkas av tillverkarna Custom Pharmaceuticals Limited/Chanelle Medical/Millmount Healthcare Ltd. Det gällande tidsbegränsade specialtillståndet har beviljats ett nytt preparat med eget produktnummer och alltså tre olika tillverkare.

Läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus för det Diamox-preparat som tillverkas av Custom Pharmaceuticals Limited till 31.3.2022. Läkemedelsprisnämnden har inte fastställt ersättningsstatus eller partipris för de preparat som tillverkas av Cha-nelle Medical och Millmount Healthcare Ltd. Dessa är därmed inte ersättningsgilla för närvarande. Av denna anledning är det Diamox-preparat som har det nya tidsbegränsade specialtillståndet icke-ersättningsgillt i läkemedelsdatabasen.

Hur ska apoteket gå tillväga?

Då apoteket expedierar det Diamox-preparat som tillverkas av Custom Pharmaceuticals Limited och som är ersättningsgillt kan apoteket prissätta preparatet via blandningarna. Bland tilläggsuppgifterna till FPA antecknar apoteket tillverkarens namn.

De övriga tillverkarnas Diamox-preparat är för närvarande icke-ersättningsgilla och de expedieras genom att preparatraden Diamox väljs på normalt sätt i läkemedelstaxan.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen