På basis av den nya Läkemedelsdatabasen som trädde i kraft 15.9.2021 är det nu möjligt med direktersättning för Diamox-preparat

Apoteksmeddelande 8/2021

Preparatet Diamox med tidsbegränsat specialtillstånd (tre olika tillverkare: Custom Pharmaceuticals Ltd./Chanelle Medical/Millmount Healthcare Ltd.) har ersättningsstatus i Läkemedelsdatabasen från 15.9.2021. Marknadsförare för preparatet är Amdipharm Ltd.

Läkemedelsprisnämnden har 6.9.2021 fastställt ersättningsstatus för de Diamox-preparat som tillverkats av Chanelle Medical och Millmount Healthcare Ltd. Uppgiften har uppdaterats i den Läkemedelsdatabas som trädde i kraft 15.9.2021. Ersättningsstatus för det Diamox-preparat som tillverkas av Custom Pharmaceuticals Limited har fastställts redan tidigare. Läkemedelsdatabasen uppdateras alltid den 1 och 15 varje månad.  

Ersättningsstatus som fastställts för de Diamox-preparat som tillverkats av Chanelle Medical och Millmount Healthcare Ltd. har trätt i kraft retroaktivt från 1.8.2021. Kunder som inte har fått direktersättning för Diamox-preparat kan hänvisas till FPA för att söka ersättning.  

Närmare information Ersättningsgilla läkemedel som lämnas ut mot ett specialtillstånd för viss tid (pdf, på finska).

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen