Coronaåret lyfte användningen av Mina Kanta-sidor till en ny nivå – se siffrorna för 2020

I fjol användes Mina Kanta-sidor redan av över 2,7 miljoner personer. Det var en ökning på nästan 15 procent jämfört med 2019. Medborgarna förnyade flitigt sina recept på nätet och kollade sina coronatestresultat på Mina Kanta-sidor.

Fjolåret var inget undantag för Mina Kanta-sidors växande popularitet. Tjänsten hade totalt över 29 miljoner besök. Nästan en tredjedel av alla begäranden om receptförnyelse gjordes via Mina Kanta-sidor. I oktober slogs alla tiders månadsrekord på Mina Kanta-sidor: nästan en miljon olika besökare.

Den första besökstoppen på Mina Kanta-sidor noterades i början av våren, när coronaepidemin startade i Finland och medborgarna stängde in sig i sina hem.

– Under våren ökade i synnerhet förnyandet av recept via Mina Kanta-sidor, berättar Mari Holmroos, som är specialist på Kanta-tjänsterna.

Under början av hösten noterades följande topp, när de omfattande coronatestningarna kom i gång. Efter det har antalet besök konstant varit fler än tidigare år. Under hösten ökade också skötseln av ärenden för minderåriga på Mina Kanta-sidor.

Även om digitala tjänster är särskilt uppskattade under coronatiden, visar Mina Kanta-sidors popularitet också att medborgarna har tagit till sig tjänsten.

– Trenden har varit uppåtgående under hela Mina Kanta-sidors existens. Vår bedömning är att användningen kommer att fortsätta öka också efter pandemin, säger Holmroos.

Mina Kanta-sidor har tagits väl emot även av den äldre befolkningen. Av personerna över 65 år använde redan 48 procent Mina Kanta-sidor i fjol.

– Det här visar inte bara att äldre människor har bättre digitala kunskaper, utan också att Mina Kanta-sidor fyller ett behov hos dem. När man väl har förnyat ett recept eller kollat ett laboratoriesvar på Mina Kanta-sidor, är det inte många som längre vill gå tillbaka till det gamla systemet, säger Holmroos.

Skötseln av ärenden för någon annan utvidgas

Oktober 2020 förde med sig en förändring på Mina Kanta-sidor, då vårdnadshavare efter hand har fått möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn över 10 år. Hittills har vårdnadshavare bara kunnat sköta ärenden för sina barn under 10 år. Reformen avancerar nu i Finland i takt med att hälso- och sjukvårdsorganisationerna gör de nödvändiga ändringarna i sina patientdatasystem.

I vår införs en efterlängtad reform på Mina Kanta-sidor, när det blir möjligt att sköta ärenden också för en vuxen person. Efter det kan en myndig person som fyllt 18 år sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en annan vuxen person, bara han eller hon har fått fullmakt för det i webbtjänsten Suomi.fi.

Läs mer