De första vårdnadshavarna kan nu se uppgifter också om sina barn över 10 år på Mina Kanta-sidor

Reformen fortskrider vart efter som hälso- och sjukvårdsorganisationerna implementerar ändringarna i sina patientdatasystem. I Kanta-tjänsterna har man redan gjort de ändringar som behövs för att alla minderårigas uppgifter ska kunna visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor.

Nu kan man inom hälso- och sjukvården också börja producera uppgifter som kan ses också av vårdnadshavare till barn som är över 10 år. Hittills har vårdnadshavare bara kunnat se uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor.

Innan uppgifter om alla minderåriga kan visas för vårdnadshavarna måste man emellertid inom hälso- och sjukvården göra de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen och utbilda personalen i hur uppgifterna ska dokumenteras.

– Visningen av uppgifter för vårdnadshavare till barn över 10 år är en efterlängtad sak som underlättar familjernas vardag. Vi hoppas att hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska kunna börja använda den nya funktionen så snart som möjligt, säger Hanna Malinen, som är kundrelationsansvarig på FPA:s Kanta-tjänster.

Kanta-tjänsterna stöder hälso- och sjukvården och ordnar utbildning för yrkesutbildade personer, så att det ska gå smidigt att införa den nya verksamhetsmodellen inom hälso- och sjukvården. 

Reformen gäller endast nya uppgifter. Gamla uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna efter att den minderåriga fyllt 10 år men före den ändring som nu genomförs kommer inte heller i fortsättningen att visas för vårdnadshavaren.

De ungas självbestämmanderätt har beaktats i reformen

Minderåriga har rätt att bestämma om deras uppgifter ska visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor, om man inom hälso- och sjukvården har bedömt att den minderåriga har förmåga att besluta om sin vård. Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården bedömer vid varje besök och varje vårdperiod om den minderåriga har förmåga att själv besluta om sin vård, och antecknar efter den ändring som nu genomförs uppgiften i patientdatasystemet.

Faktorer som påverkar bedömningen är bl.a. den ungas ålder, förmåga och det ärende saken gäller.

– Bedömningen och beslutet om visning av uppgifterna för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor görs alltid individuellt från fall till fall. En ung person som bedömts vara beslutsförmögen kan inte kategoriskt besluta att inga av hens uppgifter någonsin visas för vårdnadshavaren, understryker Malinen.

En stor del av alla unga som bedömts vara beslutsförmögna vill att deras vårdnadshavare ska kunna se uppgifterna. Det finns ändå situationer där den unga har grundad anledning att förbjuda att uppgifterna visas.

En del organisationer har redan implementerat ändringarna i sina patientdatasystem

De första hälso- och sjukvårdsorganisationerna kan redan börja visa uppgifter i Mina Kanta-sidor om minderåriga barn över 10 år för vårdnadshavarna. Bland dessa organisationer finns primärvården i Korsholm och Vörå, hälso- och sjukvårdstjänsterna i Närpes, Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Kimitoöns hälsotjänster, Ålands hälso- och sjukvård, vissa privata läkarstationer samt Silmäasema.

Den nya funktionen har implementerats av patientdatasystemleverantörerna Atostek och Abilita.

Mina Kanta-sidor är en applikation för medborgarna

  • Hälso- och sjukvården sparar vårduppgifter i patientdatasystemet, varifrån de överförs till Kanta-tjänsterna och visas på Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan man också be att få recept förnyade samt spara sin donationsvilja och sitt livstestamente. Den populära tjänsten hade över 3 miljoner besök i augusti.
  • Minderåriga kan också använda Mina Kanta-sidor själva. För att kunna använda Mina Kanta-sidor behövs en finsk personbeteckning samt bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.
  • Kanta-tjänsterna förbereder också möjlighet att sköta ärenden för myndiga personer på Mina Kanta-sidor. Målet är att få funktionen i bruk i början av nästa år.

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter.