Ersättningsnummer för Hemlibra-preparat

Apoteksmeddelande 3/2021

Läkemedelspreparaten Hemlibra omfattas av referensprissystemet. Från 1.5.2021 beviljas specialersättning för alla Hemlibra-preparat (Abacus Medicine, Orifarm, Paranova, Roche) utifrån ersättningsnummer 1503, medan ersättningsnummer 1520 ger rätt till ersättning för endast ett preparat (Roche). Hemlibra-preparaten ersätts alltså utifrån olika ersättningsnummer.

Om kunden har ersättningsnummer 1520 lämnar apoteket ut Roches Hemlibra-preparat, eftersom kunden har rätt till ersättning endast för det preparatet.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen