Från och med 1.11.2020 behöver kundens ålder inte beaktas vid expediering av tillväxthormon

Apoteksmeddelande 17/2020

För närvarande kan apoteket med specialersättning (100 %) lämna ut ett läkemedel som innehåller tillväxthormon (somatropin) vid tillväxtstörningar hos barn i anslutning till bristfällig funktion i hypofysens framlob om kunden har ersättningsrätt 101 och är under 20 år. Tillväxthormonpreparat har till och med 31.10.2020 direktersättningskoden ”högre specialersättning till 20 års ålder” i läkemedelsdatabasen.

Ändringar, gäller från 1.11.2020

  • Ett läkemedel som innehåller tillväxthormon kan expedieras med specialersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 186. Man får alltså inte längre specialersättning för tillväxthormon utifrån ersättningsrätt 101.
  • Apoteket behöver inte beakta kundens ålder eftersom FPA beviljar ersättningsrätt 186 till slutet av den månad då kunden fyller 20 år.
  • Direktersättningskoden för tillväxthormonpreparat slopas och sjukförsäkringsanvisningarna för apotek uppdateras.

FPA beviljar på eget initiativ alla de kunder under 20 år som har ersättningsrätt 101 också ersättningsrätt 186. Dessa kunder får beslut om det i oktober.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen