Undantagsförfarandena på grund av coronaviruspandemin fortsätter att tillämpas

Apoteksmeddelande 16/2020

Expedieringsintervallen för läkemedelsinköp och undantagsförfarandet som gäller inköp av dosdispenserade läkemedel kan tillämpas på apoteken fram till 31.3.2021. [Giltighetstiden har förlängts genom apoteksmeddelande 1/2021]

FPA har tidigare utfärdat följande apoteksmeddelanden om inköp av dosdispenserade läkemedel och expedieringsintervall:

Undantagsförfarandena enligt apoteksmeddelandena kan tillämpas i fråga om inköp som expedieras till kunderna 31.3.2021 eller tidigare.

I övrigt har inga ändringar gjorts i de aktuella apoteksmeddelandena och anvisningarna är i kraft.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen