Undantagsförfarandena på grund av coronaviruspandemin fortsätter att tillämpas

Apoteksmeddelande 1/2021

Expedieringsintervallen för läkemedelsinköp och undantagsförfarandet som gäller inköp av dosdispenserade läkemedel kan tillämpas på apoteken fram till 31.10.2021.

FPA har tidigare utfärdat följande apoteksmeddelanden om inköp av dosdispenserade läkemedel och expedieringsintervall:

Undantagsförfarandena enligt apoteksmeddelandena kan tillämpas i fråga om inköp som expedieras till kunderna 31.10.2021 eller tidigare.

I övrigt har inga ändringar gjorts i de aktuella apoteksmeddelandena och anvisningarna är i kraft.

Giltighetstiden för motsvarande undantagsförfaranden förlängdes under år 2020 enligt följande:

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen