Anakinra: Villkoren för rätt till ersättning och numren för ersättningsrättigheterna ändras från 1.9.2021

Läkemedelssubstans: Anakinra
Läkemedelspreparat: Kineret
Sjukdom: Stills sjukdom, familjär medelhavsfeber och CAPS

Vad förändras?

Läkemedlet Kineret berättigar för tillfället till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt 313 och till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt 281.

För anakinra skapas från 1.9.2021 nya separata ersättningsnummer

  • 3053. Anakinra och
  • 252. Anakinra,

eftersom villkoren för ersättning för anakinra ändras.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för anakinra kan från 1.9.2021 beviljas vid Stills sjukdom hos vuxna, vid familjär medelhavsfeber och vid sjukdomar som hänför sig till CAPS. Se villkoren för beviljande av de nya ersättningsrättigheterna på FPA:s webbplats.

Läs mer