Ändringar gällande ersättningsrättighet 304 från 1.12.2021

Läkemedelssubstans: Dornas alfa
Läkemedelspreparat: Pulmozyme
Sjukdom: Cystisk fibros

Vad förändras?

Läkemedlet Pulmozyme som innehåller dornas alfa berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 304. Dornas alfa.

Ersättningsrätt 304 kan från 1.12.2021 beviljas utan tidsbegränsning i stället för för två år som det var tidigare. Dessutom förtydligas ersättningsrättighetens ordalydelse. De medicinska villkoren ändras inte.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer