Specialersättning för apalutamid från 1.5.2022 utifrån ersättningsrätt 1528

Läkemedelssubstans: Apalutamid
Läkemedelspreparat: Erleada
Sjukdom: Prostatacancer

Vad förändras?

Läkemedlet Erleada ger från 1.5.2022 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1528. Apalutamid.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3031.

Vem kan få ersättning?

Specialersättningsrätt för apalutamid kan beviljas personer med prostatacancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3031 också specialersättningsrätt 1528.

Läs mer