Grundersättning för dakomitinib från 1.1.2021 utifrån ersättningsrätt 3041

Läkemedelssubstans: Dakomitinib
Läkemedelspreparat: Vizimpro
Sjukdom: Lungcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Vizimpro berättigar från 1.1.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3041. Dakomitinib.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för dakomitinib kan beviljas för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s

Läs mer