Giltighetstiden för ersättningsrätt 3042 förlängs från 1.12.2021

Läkemedelssubstans: Vedolizumab
Läkemedelspreparat: Entyvio
Sjukdom: Ulcerös kolit, Crohns sjukdom

Vad förändras?

Läkemedlet Entyvio som innehåller vedolizumab berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3042. Vedolizumab.

Ersättningsrätt 3042 kan från 1.12.2021 beviljas för högst fem år i taget i stället för för två år som det var tidigare. De medicinska villkoren ändras inte.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer