Språkdräkten i fråga om villkoren för receptanteckningarna förtydligas

Språkdräkten i fråga om de medicinska villkoren för receptanteckningarna förtydligas 1.3.2022, men innehållet förblir oförändrat. Också de särskilda utredningarna som ska antecknas i receptet förblir oförändrade. Samtidigt preciseras under villkoren med hur stor mängd och inom vilken tid apoteket kan lämna ut ett läkemedel med ersättning. Uppgifter om läkemedel som ersätts utifrån en anteckning på receptet finns fortsättningsvis samlade på FPA:s webbplats under följande länk.