Exempel på läkemedelsmängd för högst 3 månaders behandlingstid som kan ersättas på en och samma gång

Apoteket måste alltid vid köptillfället kontrollera hur stor mängd läkemedel som kan expedieras på en och samma gång.

Dosering/dag Ersättningsgilla
förpackningsstorlekar
Maximal läkemedelsmängd som ersätts Behandlingstid
angiven i dagar
1 10 10 x 10 100
1 20 5 x 20 100
1 28, 30, 98, 100 1 x 98 eller 1 x 100 eller
3 x 281 eller 3 x 301
84-100
6 30, 100 6 x 100 100
2 50 4 x 50 100
6 50 12 x 50 100
3 50, 200 200 + 2 x 50 eller
6 x 501
100
1 14, 28, 98 1 x 98 eller
3 x 281
84-98
1 28, 56, 112 3 x 28 eller
28 x 561
84
1 56 1 x 56 56
< 22 100 1 x 100 > 50
2 28, 56, 112 3 x 56 eller
56 + 1121
84
1 70 1 x 70 70
1,5 100, 200 1 x 100 67
0,5 28, 30, 98, 100 1 x 28 eller 1 x 30 56-60

1    kan expedieras om minutförsäljningspriset är förmånligare
2   till exempel då doseringen är 8–13 tabletter per vecka