Söktjänsten för läkemedel

I FPA:s söktjänst för läkemedel finns aktuella uppgifter om de läkemedel, ersättningsgilla bassalvor och kliniska näringspreparat som säljs i Finland. Uppgifterna i söktjänsten grundar sig på den Läkemedelsdatabas som FPA svarar för.

 

Pris

De preparatpriser som visas i söktjänsten är de minutförsäljningspriser som läkemedelsföretagen uppgett. Priserna kan ändras den 1 och den 15 dagen i månaden. Läkemedlen har samma priser på alla apotek i Finland.

När ett apotek expedierar ett preparat på basis av ett recept läggs enligt förordningen om läkemedelstaxa en expeditionsavgift på 2,39 euro till priset. Det pris som apoteket tar ut är därför högre än det pris som syns i söktjänsten för läkemedel.

Om preparatet är ersättningsgillt får kunden ersättning också för expeditionsavgiften. Apoteket tar ut expeditionsavgiften av kunden endast en gång även om det expedierar flera förpackningar av samma preparat på en gång.

Om kunden köper ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva på apoteket utan recept kan preparatets pris vara ett annat än det pris som visas i söktjänsten. Detta beror på att det är fri prissättning på kliniska näringspreparat och bassalvor som säljs utan recept. 

Ersättningsstatus

Ersättning kan fås för preparat som ordinerats på recept för behandling av sjukdom. Dessutom ska preparatet ha gällande ersättningsstatus. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila).

De flesta preparat som omfattas av systemet för läkemedelsersättning är grundersättningsgilla för alla kunder. Om Hila fastställt specialersättningsstatus eller begränsat ersättningsrätten för ett preparat behöver kunden en ersättningsrätt som beviljats av FPA för att han eller hon ska få ersättning.

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt hittas i söktjänsten enligt följande:

  1. Öppna FPA:s söktjänst för läkemedel.
  2. Skriv namnet på preparatet eller läkemedelssubstansen eller välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Sjukdom/ersättningsnummer.
  3. Välj på sidan Preparat i spalten Ersättningsgillhet länken ”grund” eller ”special”.
  4. Välj länken med ersättningsnumret. Bakom länken finns villkoren för beviljande av rätt till ersättning.

Likvärdiga preparat

Under Likvärdiga preparat i söktjänsten för läkemedel kan man kontrollera priset på det billigaste utbytbara läkemedlet.

En del av de utbytbara läkemedlen har ett referenspris som Hila fastställt. Det är det högsta pris som kunden kan få ersättning för. Om priset för ett läkemedel är högre än referenspriset får kunden inte ersättning för den del som överstiger referenspriset.

Referenspriserna fastställs fyra gånger om året utifrån läkemedelsföretagens prisanmälningar. De nya referenspriserna träder i kraft den första dagen i januari, april, juli och oktober. 

Läs mer