Minneslista för läkemedelsföretag gällande prisanmälningar

  1. Kontrollera i Fimeas förteckning att uppgifterna om det utbytbara läkemedelspreparatet stämmer. Meddela eventuella korrigeringar och preciseringar till Fimea inom en vecka efter att förteckningen har publicerats.
  2. Kontrollera om preparatet omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt läkemedelsutbytessystemet och referensprissystemet. I den förteckning som läkemedelsprisnämnden (Hila) publicerar ingår samtliga sinsemellan utbytbara preparat samt så kallade preparat som omfattas av en övergångsperiod.
  3. Lämna in prisanmälan för preparat som omfattas av anmälningsförfarandet till FPA senast 21 dagar före den första dagen i kvartalet. FPA vidarebefordrar anmälningarna till Hila, så det räcker med en prisanmälan till FPA. Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen och Hila referenspriserna. FPA förmedlar priserna, prisintervallen och referenspriserna vidare till Läkemedelsdatabasen och till apotekens prisförteckningar. Uppgifterna träder i kraft den första dagen i kvartalet.
  4. Om priset på ett preparat ändras mitt under kvartalet ska du anmäla det nya priset till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.

Preparatet omfattas inte av prisanmälningsförfarandet enligt läkemedelsutbytessystemet och referensprissystemet

Om priset på ett preparat ändras ska du anmäla det nya priset till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.

Läs mer