Prisanmälan till FPA

Priserna på de preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet ska anmälas till FPA 4 gånger per år. FPA förmedlar anmälningarna vidare till läkemedelsprisnämnden (Hila), så det räcker med en prisanmälan till FPA.

Genom en prisanmälan meddelar ett läkemedelsföretag följande:

 • det skattefria partipriset på ett läkemedelspreparat som träder i kraft i hela landet i början av kvartalet
 • tillgången på läkemedlet, dvs. information om huruvida preparatet är allmänt tillgängligt vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet.

Med prisanmälan kan man dessutom meddela att ett preparat som ingår i referensprissystemet ska dras bort från ersättningssystemet från början av kvartalet.

Prisanmälningar kan göras

E-tjänst för läkemedelsföretag

Om företaget har ett FO-nummer kan prisanmälan göras i den e-tjänst för läkemedelsföretag som FPA tillhandahåller. Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation.

E-tjänst för läkemedelsföretag

Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation

Logga in

E-tjänsten för läkemedelsföretag är öppen mellan 30 och 21 dagar före den första dagen i kvartalet. Anmälningstiden går ut klockan 16.15 den sista anmälningsdagen.

Elektronisk dataöverföring

Prisanmälningar kan skickas till FPA som CSV-fil via en server. FPA och läkemedelsföretaget ingår ett avtal om leveransen. Kontakta FPA om du vill skicka prisanmälningar som en fil.

Befullmäktigat ombud

Ett läkemedelsföretag kan befullmäktiga en annan organisation att skicka prisanmälningarna till FPA. När det gäller utbytbara preparat ska information om fullmakten sändas till Hila och när det gäller icke-ersättningsgilla preparat till FPA (kontaktinformation). Av det undertecknade tillkännagivandet ska framgå

 • fullmaktsgivarens kontaktinformation och FO-nummer
 • det befullmäktigade företagets kontaktinformation och FO-nummer
 • fullmaktens giltighetstid
 • uppgifter på förpackningsnivå om de preparat som fullmakten gäller.

Pappersblankett

I undantagsfall kan prisanmälningar lämnas in till FPA på pappersblankett. På en (1) blankett kan man ange förpackningsspecifika uppgifter för ett (1) läkemedelspreparat.

Så här fyller du i och skickar in blanketten

 1. Fyll i alla punkter på blanketten. Sätt ett streck vid punkter där uppgift saknas.
 2. Ange alltid uppgift om tillgänglighet i samband med partipriset.
 3. Kom ihåg att datera och underteckna blanketten.
 4. Skanna den undertecknade blanketten och skicka den till adressen laakevaihto@kela.fi.

Vi rekommenderar att du använder skyddad e-post. Obs! Be alltid om kvittering på att prisanmälan har tagits emot också via oskyddad e-post.

Alternativt kan blanketten

 • skickas per post under adressen FPA, Resultatenheten för förmånsrelaterade tjänster, Läkemedelsgruppen vid FPA:s kompetenscenter för hälso- och sjukvårdsförmåner, PB 78, 00381 Helsingfors
 • lämnas in på FPA:s kontorshus i Sockenbacka, besöksadress Hyvlerivägen 1 a B, 00380 Helsingfors.

Förfrågningar

Förfrågningar som gäller prisanmälningar och hur prisintervall bildas besvaras vid FPA av

 • planerare Katri Auraniemi, tel. 050 551 8276
 • planerare Päivi Puustinen, tel. 050 551 6909
 • e-post: laakevaihto@kela.fi

Förfrågningar som gäller referensprissystemet besvaras vid Hila av

 • ledande provisor Ulla Kurkijärvi, tel. 0295 163 436
 • överfarmaceut Hanna-Kaisa Joutsen, tel. 0295 163 442
 • e-post: hila@stm.fi