Planerad vård

När en person reser från sitt bosättningsland till ett annat land i syfte att anlita hälso- och sjukvårdstjänster är det fråga om planerad vård. Personen kan söka planerad vård antingen med ett förhandstillstånd enligt EU-förordningen eller på eget initiativ utan förhandstillstånd.

Förfarandet med förhandstillstånd tillämpas endast mellan EU- och EES-länderna och Schweiz. Personen kan få ett förhandstillstånd oberoende av medborgarskap. Om personen är sjukförsäkrad i något annat land än de som nämns ovan, kan han eller hon inte få förhandstillstånd enligt EU-förordningen. Förhandstillstånd beviljas med intyg med beteckningen E 112 eller S2. Båda intygen har samma innebörd. Övriga betalningsförbindelser som andra länder beviljat används inte vid planerad vård med förhandstillstånd. Förhandstillstånd för planerad vård söks alltid i bosättningslandet.

Läs mer