Arbetstagare

En arbetstagare kan vara bosatt i ett annat land än det land där han eller hon arbetar. En arbetstagare har med stöd av EU-lagstiftningen alltid rätt till vård både i bosättningslandet och i det land där han eller hon arbetar. Rätten till vård kan även basera sig på överenskommelser om social trygghet mellan Finland och andra länder eller andra internationella avtal.

Om arbetstagaren har hemkommun i Finland har han eller hon rätt att anlita de offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som han eller hon behöver mot en klientavgift. Om arbetstagaren inte har hemkommun i Finland ska han eller hon ombes visa upp ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som FPA beviljat. Om personen inte har något intyg ska han eller hon ombes utreda sin rätt till vård hos FPA. Den offentliga hälso- och sjukvården kan också kontakta FPA för att personens rätt till vård ska kunna utredas.

Arbetstagares familjemedlemmar

Också arbetstagarens familjemedlemmar kan ha rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Om familjemedlemmen inte har hemkommun i Finland och inte heller kan visa upp ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, ska han eller hon ombes utreda sin rätt till vård hos FPA.