Övriga persongrupper

Studerande

Utländska studerande som kommer till Finland omfattas av studerandehälsovården. Studerandehälsovårdstjänster erbjuds av kommunen där man studerar, av en aktör som kommunen anlitar eller av SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse).

En person från ett EU- eller EES-land eller Schweiz som kommer till Finland för att studera har rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Personen ska i första hand påvisa sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort. En studerande med hemkommun i Finland har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot klientavgiften för kommuninvånare.

Studerande bosatta och sjukförsäkrade i Australien är berättigade till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården när de vistas tillfälligt i Finland. En studerande från Australien påvisar sin rätt till vård genom att visa sitt australiska pass eller ett pass som beviljats av något annat land men av vilket det framgår att den studerande har obegränsad rätt att bo i Australien.

Studerande och forskare som omfattas av avtalsregleringen om social trygghet som ingåtts med Quebec i Kanada kan anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster genom att visa upp det intyg FPA beviljat (Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland).

Om en forskaren kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Australien eller Quebec i Kanada och har ett uppehållstillstånd för forskare, har forskaren rätt till den vård han eller hon behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården, om han eller hon har ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA.

Om en studerande kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Australien eller Quebec i Kanada och har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta och den studerande har ett gällande anställningsförhållande, har den studerande rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården så länge han eller hon arbetar vid sidan av sina studier i Finland. Den studerande påvisar sin rätt till offentlig hälso- och sjukvård genom att visa upp det intyg som FPA beviljat (Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland).

En studerande eller forskare som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Australien eller Quebec i Kanada och som inte har något av ovannämnda uppehållstillstånd, har inte rätt till vårdförmåner i Finland. I en sådan situation har den offentliga hälso- och sjukvården rätt att ta ut de faktiska vårdkostnaderna av personen.

Läs mer