Pensionstagare och familjemedlem

Om Finland inte svarar för pensionstagarens och dennes familjemedlemmars sjukvårdskostnader, har den offentliga hälso- och sjukvården rätt att ansöka om statlig ersättning även om dessa personer har hemkommun i Finland. Sådana pensionstagare och deras familjemedlemmar har ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA.

Om en pensionstagare har hemkommun i Finland får han eller hon vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma grunder som de som är bosatta i kommunen. När en pensionstagare och dennes familjemedlemmar flyttar från ett annat land till Finland, avgör Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) deras hemkommun.

Utomlands bosatt pensionstagare och familjemedlemmar

Pensionstagare som är stadigvarande bosatta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och deras familjemedlemmar för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar har under vistelse i Finland rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Pensionstagaren och dennes familjemedlemmar påvisar sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA. Kortet har en limegrön baksida.

Exempel

Seija får pension endast från Finland och är stadigvarande bosatt i Spanien. När hon tillfälligt vistas i Finland har hon rätt till den sjukvård som hon behöver. Seija påvisar sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare som har en limegrön baksida.

Om Finland inte svarar för pensionstagarens och dennes familjemedlemmars sjukvårdskostnader, beviljas det europeiska sjukvårdskortet av bosättningslandet. Om en sådan person vistas tillfälligt i Finland har personen rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården. Personen påvisar sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort som bosättningslandet beviljat.

Om pensionstagaren eller dennes familjemedlemmar bor någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, har personen i fråga rätt endast till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Exempel

En finländsk pensionstagare flyttar till Thailand. Efter flyttningen har han inte längre hemkommun i Finland. När han besöker Finland är han berättigad endast till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården här.

Läs mer