FPA ger serviceproducenterna tillgång till rapporter om Kaari-enkätens svar

FPA lämnar in rapporter för varje serviceproducent om svaren i Kaari-enkäten om förverkligandet av kundorienteringen inom rehabiliteringstjänsterna 2020.

Rapporterna skickas per e-post till var och en av serviceproducenterna med deras egna kunders svar. I rapporterna ingår som jämförelseuppgifter medelvärdena av Kaari-enkätens alla svar 2020. Separata rapporter görs om rehabilitering av vuxna och barn. I den rapport som sänds till serviceproducenterna specificeras tills vidare inte de olika rehabiliteringstjänster och verksamhetsställen som serviceproducenten tillhandahåller.

En serviceproducentsspecifik rapport lämnas in om serviceproducenten under 2020 har gett minst 20 svar för antingen barn eller vuxna. Ett tillräckligt antal svar som ett villkor för att producera rapporten garanterar en tillförlitlig analys av resultaten och bevarandet av de svarandes integritetsskydd.

Rapporterna skickas i fortsättningen årligen till serviceproducenterna.