De anpassningskurser som omfattas av den nya avtalsperiod som börjar år 2022 har publicerats

FPA har under år 2021 konkurrensutsatt de sjukdomsgruppsspecifika anpassningskurser för vilka den nuvarande avtalsperioden löper ut i slutet av år 2021. Kurser som omfattas av de nya avtalen och servicebeskrivningarna genomförs från och med 1.1.2022. Det här medför förändringar i fråga om kursernas innehåll och serviceproducenterna.

De anpassningskurser som upphandlats år 2021 har publicerats i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs på FPA:s webbplats.

Finskspråkiga kurser som publicerats:

 • Anpassningsträning för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning, familjekurser
 • Anpassningskurser för vuxna med hörselskada, inkluderar närståendedagar
 • Anpassningsträning för barn med hörselskada, familjekurser
 • Anpassningsträning för barn med neurologiska utvecklingsstörningar, familjekurser
 • Anpassningskurser för unga med neurologiska utvecklingsstörningar, inkluderar närståendedagar
 • Anpassningskurser för vuxna med synskada, inkluderar närståendedagar
 • Anpassningsträning för barn med synskada, familjekurser
 • Anpassningskurser för vuxna med epilepsi, inkluderar närståendedagar
 • Anpassningskurser för barn med epilepsi samt deras familjer
 • Anpassningskurser för vuxna med sällsynta bindvävssjukdomar
 • Anpassningskurser för familjer med barn med en sällsynt skelettsjukdom eller an-nan medfödd strukturell avvikelse
 • Anpassningskurser för familjer med barn med en sällsynt endokrin sjukdom eller ämnesomsättningssjukdom eller könskromosomavvikelse

Anpassningskurserna för vuxna med hudsjukdomar publiceras i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs vid en tidpunkt som meddelas senare.

Svenskspråkiga kurser som publicerats:

 • Anpassningskurser för vuxna med synskada, inkluderar närståendedagar

Servicebeskrivningarna för kurserna finns på FPA:s webbplats.

Serviceproducenten ska

 • senast 3.12.2021 kontrollera att uppgifterna om kontaktpersoner och tidtabeller stämmer
 • föra in eventuella ändringar som gäller tidtabeller och kontaktpersoner direkt i kursuppgifterna på extranätet
 • observera att kurstidtabellerna ska motsvara det som anges i servicebeskrivningarna.

Anvisningar om hur man gör ändringar finns i handböckerna (på finska) på extranätet:

 • Muutosten tekeminen
 • SR/AMM-kurssit: Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien toimeenpanon käsikirja

Centraliserat beslutsfattande

I fråga om anpassningsträning i form av familjekurser för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning fattas FPA:s rehabiliteringsbeslut centraliserat i vissa försäkringsdistrikt. Vilka dessa försäkringsdistrikt är framkommer i kursuppgifterna i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs på FPA:s webbplats.

Eventuella frågor kan skickas per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.