FPA har år 2021 konkurrensutsatt en ny form av TAITO-rehabilitering

FPA:s TAITO-rehabilitering i kursform upphör 31.12.2021 och en ny form av TAITO-rehabilitering inleds 1.1.2022.

Den gällande avtalsperioden för TAITO-kurser, dvs. FPA:s rehabiliteringskurser för arbetslivkompetens, upphör 31.12.2021. FPA har år 2021 konkurrensutsatt en ny yrkesinriktad TAITO-rehabiliteringstjänst som genomförs som individuell rehabilitering. Konkurrensutsättningen gäller både finskspråkig och svenskspråkig rehabilitering. Den nya rehabiliteringen tillhandahålls från och med 1.1.2022.

Uppgifter om de nya serviceproducenterna publiceras i tjänsten för sökning av serviceproducent i början av december och efter det kan också beslut som gäller den nya tjänsten fattas.

Serviceproducenterna ska slutföra den rehabilitering i kursform som inletts år 2021 och genomföra den i enlighet med de avtal som gäller nu. Tjänsterna följer den servicebeskrivning och de priser som gäller år 2021.

Serviceproducenten ska informera FPA om eventuella klienter för vilka den inte kan starta någon kurs år 2021, till exempel på grund av att klienterna är för få. En anmälan om att en kurs ställs in får göras tidigast 3 veckor innan kursen skulle ha inletts. FPA hänvisar ifrågavarande klienter till sådana serviceproducenter som har ett avtal om den nya individuella TAITO-rehabilitering.