FPA har år 2021 konkurrensutsatt tjänsterna för multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Den gällande avtalsperioden för krävande multiprofessionell individuell rehabilitering tar slut vid utgången av år 2021. Tjänster i enlighet med de nya avtalen och servicebeskrivningarna tillhandahålls från och med 1.1.2022. Det här medför förändringar vad gäller serviceproducenter och tjänster inom krävande multiprofessionell individuell rehabilitering.

FPA har upphandlat följande tjänster:

Tjänster på finska

 • Individuell rehabilitering för vuxna med syn- och hörselskador
  • Individuell rehabilitering för vuxna med syn- och hörselskada
  • Individuell rehabilitering för vuxna med synskada
 • Individuell neurologisk rehabilitering för vuxna
  • Individuell neurologisk rehabilitering för vuxna
  • Individuell rehabilitering för vuxna med ryggmärgsskada
 • Individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
 • Individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar
 • Allmän och neurologisk individuell rehabilitering för barn och unga
 • Individuell rehabilitering för barn och unga med syn- och hörselskador
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med hörselskada
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med syn- och hörselskada
  • Individuell rehabilitering för barn och unga med synskada

Tjänster på svenska

 • Individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
 • Individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar

Den gällande avtalsperioden i fråga om multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering tar slut 31.12.2021. Den nya avtalsperioden börjar 1.11.2021. Tjänster i enlighet med de nya avtalen och den nya servicebeskrivningen tillhandahålls från och med 1.1.2022.

De nya serviceproducenterna syns i tjänsten för sökning av serviceproducent i början av december 2021 och från den tidpunkten kan också beslut som gäller de nya tjänsterna fattas.

På grund av konkurrensutsättningen och den nya servicebeskrivningen kommer det att ske förändringar som gäller serviceproducenterna och tjänsterna i fråga om FPA:s multiprofessionella individuella rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Serviceproducentens gällande avtal löper ut utan att det finns ett nytt avtal

 • FPA kontaktar de serviceproducenter vars avtal håller på att löpa ut och frågar när de senast kan ta emot klienter så att klienterna hinner inleda sin rehabilitering under år 2021. Enligt de nu gällande avtalen ska serviceproducenterna slutföra den rehabilitering som inletts år 2021. Rehabiliteringen anses ha inletts under år 2021 om den första rehabiliteringsperioden har genomförts år 2021. Tjänsterna följer den servicebeskrivning och de priser som gäller för år 2021.
   
 • Serviceproducenten ska informera FPA om eventuella klienter för vilka den inte kan inleda rehabilitering år 2021. FPA hänvisar dessa klienter till sådana serviceproducenter som har ett avtal om multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering för den avtalsperiod som börjar 1.11.2021.

Serviceproducenten har ett gällande avtal och har fått ett nytt avtal

 • Om klientens beslut har meddelats under år 2021 och rehabiliteringen hinner inledas år 2021, genomförs klientens rehabilitering i enlighet med den servicebeskrivning, det avtal och de priser som är i kraft år 2021.
   
 • Om klientens beslut har meddelats under år 2021 och rehabiliteringen hinner inledas först år 2022, genomförs klientens rehabilitering i enlighet med den nya servicebeskrivningen, det nya avtalet och de nya priserna.

Närmare information om tjänsterna inom multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ges vid den utbildning för serviceproducenter som ordnas 17.11.2021 (på finska).

Vecka 45 skickar FPA en tabell över rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna. På basis av den här tabellen begär FPA uppgifter om de rehabiliteringsklienter vars rehabilitering inte hinner inledas år 2021.