FPA har valt serviceproducenter av krävande medicinsk terapi och gruppterapi för barn och unga för en ny avtalsperiod

FPA har i dag 14.10.2021 skickat upphandlingsbeslut till de anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandena gällande gruppterapi för barn och unga.

De som har lämnat anbud gällande gruppterapi för vuxna får upphandlingsbeslut senast i början av november. Gruppterapitjänsterna upphandlades på finska.

Avtalsperioden för gruppterapitjänster för barn och unga är 1.12.2021–31.12.2023 och avtalet omfattar även två optioner på ett år (åren 2024 och 2025). Avtalsperioden för gruppterapitjänster för vuxna är 1.1.2022–31.12.2023 och avtalet omfattar två optioner på ett år (2024 och 2025).

Konkurrensutsättningen av gruppterapitjänster för barn och unga och gruppterapitjänster för vuxna för den nya avtalsperioden gällde finskspråkiga tjänster. Svenskspråkiga gruppterapitjänster upphandlas vid behov som direktupphandling.

I ärenden som gäller behov och genomförande av gruppterapitjänster på svenska kan man skicka ett meddelande till e-postlådan för det försäkringsdistrikt som ärendet gäller

  • etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi (södra försäkringsdistriktet)
  • itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi (östra försäkringsdistriktet)
  • keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi (mellersta försäkringsdistriktet)
  • lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi (västra försäkringsdistriktet)
  • pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi (norra försäkringsdistriktet)