FPA-rehabilitering och covidintyg

Bland FPA:s rehabiliteringsklienter finns personer som inte har covidintyg (coronaintyg, coronapass). En person som deltar i FPA:s rehabilitering kan inte förutsättas ha covidintyg.

Rehabilitering som ordnas av FPA är en lagstadgad tjänst. Social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast att det inte kan förutsättas att covidintyg visas upp på platser som kan anses vara nödvändiga med tanke på det normala livet eller för att man ska kunna åtnjuta lagstadgade rättigheter och tjänster.
Läs mer: Coronapass – Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

Om rehabiliteringen omfattar program i lokaler som kräver ett covidintyg ska serviceproducenten se till att programmet vid behov ordnas för klienterna på något annat motsvarande sätt.

Serviceproducenten ska i mån av möjlighet redan innan klienterna anländer till rehabiliteringen och senast när rehabiliteringen inleds informera om hur rehabiliteringen ordnas för dem som saknar covidintyg.

Måltider under rehabilitering och användning av covidintyg i restauranger

I landskapen gäller olika coronarelaterade begränsningar av restaurangernas verksamhet.

 Läs mer: Begränsningar av restaurangernas verksamhet (valtioneuvosto.fi)

Som ett alternativ till begränsningarna kan restaurangerna kräva att kunderna visar covidintyg.
Om covidintyg tas i bruk i en restaurang som används för måltider som ingår i rehabiliteringen ska serviceproducenten se till att klienterna vid behov får möjlighet att äta på något av följande sätt:

  • maten serveras i en annan närbelägen restaurang 
  • transport av maten ordnas från restaurangen/beställningstjänsten och maten är tillgänglig för klienterna i en lokal som serviceproducenten ordnar och som lämpar sig för måltiderna.
Serviceproducenten ska i mån av möjlighet redan innan klienterna anländer till rehabiliteringen och senast när rehabiliteringen inleds informera om hur måltiderna ordnas för dem som saknar covidintyg.