Precisering gällande de deltagarintyg som görs upp för klienter inom rehabiliteringen Min egen väg

Enligt avsnitt 5.9 i den allmänna delen av servicebeskrivningen för rehabiliteringen Min egen väg ska serviceproducenten göra upp ett deltagarintyg för klienten (och den närstående) när rehabiliteringen har genomförts.

Anvisningarna i servicebeskrivningen preciseras så att serviceproducenten i fortsättningen ska göra upp ett deltagarintyg för klienten (och den närstående) om klienten ber att få ett sådant.