Utbildnings- och samarbetsdag för serviceproducenter 26.1.2022

Vi arrangerar 26.1.2022 klockan 10–16 en utbildnings- och samarbetsdag för producenter av rehabili-teringstjänster.  

Evenemanget hålls i FPA:s huvudkontor i Helsingfors. På grund av att utrymmet är begränsat väl-komnar vi 1–2 centrala personer per serviceproducent eller representanter för terapeutförbunden.

Serviceproducenterna för de olika terapierna och andra intresserade har möjlighet att delta via distans-förbindelse i en direktsänd Webcasting-sändning.

Beroende på det aktuella coronaläget är det möjligt att vi blir tvungna att ordna evenemanget i sin hel-het via distansförbindelse.

Närmare information om programmet, på vilket sätt evenemanget ordnas och anvisningar om hur man anmäler sig som deltagare kommer i december 2021.