Nuotti-coachning

NUOTTI-coachning innebär yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16–29 år (FRPL 7 a §). För att söka till NUOTTI-coachning krävs varken läkarutlåtande eller ansökan.

NUOTTI-coachningen är avsedd för unga vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad. En försämring inom något delområde av funktionsförmågan gör det svårt eller omöjligt för den unga att planera sin framtid, att börja studera eller komma ut i arbetslivet eller att fortsätta sina studier.  

Syftet med NUOTTI-coachningen är att få den unga att intressera sig för sin livssituation, sina färdigheter och styrkor och få honom eller henne att börja planera sin framtid och rikta in sig på studier eller arbete.

Genomförande

Som stöd får den unga en personlig coach som han eller hon kan välja bland de serviceproducenter som har ingått avtal med FPA.

NUOTTI-coachningen planeras och genomförs alltid individuellt. Den omfattar högst 20 träffar (60 minuter/träff) under högst 5 månader. Träffarna genomförs huvudsakligen i den ungas vardagsmiljö.

I träffarna kan utöver den unga och coachen även delta personer som hör till den ungas nätverk, såsom närstående eller andra personer som arbetar med den unga. Coachen håller kontakt med den unga och vid behov med nätverket också mellan träffarna.

NUOTTI-coachningen är avgiftsfri för den unga, och den unga kan samtidigt ha rehabiliteringspenning.

Ansökan

Den unga eller den person som jobbar med den unga kan kontakta FPA, där ärendet slussas vidare till en rehabiliteringsspecialist.

Samarbetspartner

Du kan kontakta Skype-gruppen i försäkringsdistriktet i fråga (mån–fre kl. 10–15).

  • tyokyky.lantinen@kela.fi (västra försäkringsdistriktet)
  • tyokyky.keskinen@kela.fi (mellersta försäkringsdistriktet)
  • nuoret.etelainen@kela.fi (södra försäkringsdistriktet)
  • nuoret.itainen@kela.fi (östra försäkringsdistriktet)
  • nuoret.pohjoinen@kela.fi (norra försäkringsdistriktet)

Om det inte finns någon federering mellan samarbetspartnern och FPA kan du ringa servicenumret för myndigheter 020 692 239.

Den unga själv kan ringa det riksomfattande servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

En rehabiliteringsspecialist intervjuar den unga och tar samtidigt emot en muntlig ansökan till NUOTTI-coachning. Specialisten och den unga diskuterar också vilka serviceproducenter som kan komma i fråga.

Meddelande om förändringar som gäller serviceproducenten

Byte av coach

Enligt avtalet ansvarar serviceproducenten för att FPA har aktuella uppgifter om de coacher som genomför tjänsterna.

FPA måste godkänna den nya coachen innan han eller hon kan börja arbetet som coach.

Andra förändringar

Andra förändringar som ska anmälas till FPA är till exempel ändring av serviceproducentens namn, bolagsform, FO-nummer, adress och telefonnummer. Utöver det ska serviceproducenten meddela FPA om den inte kan ta emot nya klienter.
Alla förändringar ska meddelas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi

Genomförande

Frågor som gäller genomförandet av NUOTTI-coachning

Alla frågor som gäller NUOTTI-coachning ska skickas per e-post till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

NUOTTI-coachning under semesterperioder

Enligt servicebeskrivningen ska NUOTTI-coachningen (20 besök) genomföras inom 5 månader från och med det första besöket. Serviceproducenten ska se till att coachningen genomförs inom de tidsfrister som anges i servicebeskrivningen, oavsett semesterperioder.

Den unga ska under hela coachningen få det stöd han eller hon behöver så att målen för rehabiliteringen kan nås. Beroende på den ungas situation kan rehabiliteringen genomföras av en semestervikarie, eller med tätare mellanrum före och efter semesterperioden.

Alla coacher, även vikarier, ska godkännas av FPA innan de kan börja med NUOTTI-coachning. De ska också uppfylla de krav på utbildning och arbetserfarenhet som anges i servicebeskrivningen.

Om den ungas coachningsperiod närmar sig sitt slut under coachens semester, förfar man på det sätt som beskrivs ovan.

Läs mer