Vill du bli serviceproducent?

 

Man kan bli serviceproducent på olika sätt beroende på vilken rehabiliteringstjänst det handlar om. Läs också om FPA:s finansiering av utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering.

Konkurrensutsättning

FPA väljer största delen av alla producenter av rehabiliteringstjänster genom konkurrensutsättning. Anbudsförfrågningarna publiceras på HILMA.

Registreringsförfarande

FPA har inlett ett försök, där rehabiliteringen Min egen väg och rehabiliteringskurs för vuxna med hjärtsjukdomar ordnas genom ett registreringsförfarande i stället för genom ett anbudsförfarande. Försöket pågår åren 2021–2022.

Rehabiliterande psykoterapi

Du kan registrera dig som serviceproducent för den rehabiliterande psykoterapi som FPA ordnar förutsatt att du uppfyller behörighetskraven.

Finansiering av utvecklingsprojekt som gäller rehabilitering

FPA utvecklar rehabiliteringen också inom ramen för olika projekt. FPA kan utveckla rehabiliteringen själv eller stödja andra aktörers forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer