Så här hänvisar du till rehabilitering

 1. Diskutera kundens situation och önskemål med honom eller henne.
  • Vad önskar kunden få hjälp och stöd med?
  • Behöver kunden metoder för att hålla sjukdomen under kontroll, stöd i arbetslivet eller för studier eller hjälp med att få ett arbete eller en studieplats?
  • Vilka är kundens egna önskemål och resurser?
  • Är kunden intresserad av rehabilitering? Hur kan kunden ha nytta av rehabilitering?
  • Hurdana förväntningar har kunden i fråga om rehabiliteringen?
  • Är det här rätt tidpunkt för rehabilitering?
  • Vill kunden delta i individuell rehabilitering eller grupprehabilitering?
  • Återkom till frågan senare om saken inte genast väcker intresse.
 2. Berätta om de rehabiliteringsalternativ som FPA kan erbjuda (Privatpersoner). FPA erbjuder mångsidig rehabilitering i olika livssituationer.
 3. När behöver kunden ett läkarutlåtande
  • Ett läkarutlåtande B eller en rehabiliteringsplan behövs som bilaga till ansökan om du rekommenderar rehabilitering som ordnas av FPA på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Av utlåtandet ska framgå följande:
   • Vilken sjukdom (diagnos) eller vilka sjukdomar orsakar nedsatt funktionsförmåga?
   • Hurdan är kundens arbets-, studie- och övriga livssituation?

   • I vilket skede är sjukdomen eller funktionsnedsättningen för närvarande?

   • Hur påverkar sjukdomen eller funktionsnedsättningen arbets- och studieförmågan och förmågan att klara av vardagen?

   • Vilka undersökningar har kunden genomgått och hurdan behandling och rehabilitering har kunden fått tidigare?

   • Varför är rehabilitering nu aktuellt?

   • Hur skulle rehabiliteringen främja arbets- och funktionsförmågan?

   • Är kunden intresserad av och beredd att förbinda sig till rehabilitering?

  • Se närmare anvisningar om hur man gör upp ett läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan.
  • Inget läkarutlåtande behövs om du hänvisar en ung i åldern 16–29 år till yrkesinriktad rehabilitering på grund av problem som hänför sig till livssituationen. Uppmana den unga att boka tid till en intervju via FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
 4. Uppmana kunden att ansöka om rehabilitering.
  • När kunden har fått läkarutlåtandet ska han eller hon själv ansöka om rehabilitering från FPA. Rehabilitering som ordnas av FPA söks med en ansökningsblankett som skickas per post till FPA.  Se Ansök om rehabilitering (Privatpersoner)
  • Kunden ansöker om yrkesinriktad rehabilitering för unga genom att boka tid för en rehabiliteringsintervju via servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
  • Närmare information om rehabilitering som ordnas av FPA finns på www.fpa.fi/rehabilitering. Man kan också ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
 5. Tala om hur ärendet framskrider
  • Kunden får ett beslut om rehabiliteringen från FPA. Som bilaga till ett positivt beslut finns ett brev med anvisningar för och närmare information om rehabiliteringen och hur man förbereder sig för den. Beslutet skickas för kännedom till serviceproducenten och den enhet som ansvarar för vården. Dessutom får serviceproducenten ansökningshandlingarna (ansökan och läkarutlåtande) för kännedom.
  • Innan rehabiliteringen börjar kontaktar serviceproducenten kunden per brev eller per telefon för att informera kunden om hur rehabiliteringen genomförs.
  • Kunden får ett deltagarintyg av serviceproducenten. Intyget behövs som bilaga till en eventuell ansökan om rehabiliteringspenning eller reseersättning.
  • När rehabiliteringen genomförts får kunden en rehabiliteringsrapport av serviceproducenten, dvs. en skriftlig redogörelse för hur rehabiliteringen genomfördes. Med kundens tillstånd skickas den också till den vårdande enheten.
 6. Åtgärder efter rehabiliteringen
  • Kom överens med kunden om hur samarbetet och uppföljningen fortsätter.
  • Berätta vem kunden vid behov kan kontakta och på vilket sätt.