Utvecklingsprojekt inom familjerehabiliteringen för barn

I de utvecklingsprojekt som gäller FPA:s familjerehabilitering för barn (LAKU och Etä-LAKU) och som genomfördes 2012–2018 utvecklades flerformig familjerehabilitering för barn i åldern 5–12 år och deras familjer.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

I projektet LAKU testades och utvärderades en modell för flexibel och flerformig familjerehabilitering och hur den lämpar sig för barn i åldern 5–12 år och deras familjer. Barnen hade en diagnostiserad neuropsykiatrisk störning och eventuellt samtidiga psykiatriska störningar. Barn under skolåldern kunde dessutom samtidigt ha beteendestörningar och störningar i känslolivet. Inom projektet Etä-LAKU genomfördes rehabiliteringstjänsten huvudsakligen i klienternas vardagsmiljöer.

Utöver det utvecklades samarbetet med lokala aktörer, såsom den kommunala primärvården, familje- och ungdomsrådgivningen samt sjukvårdsdistrikten.

Serviceproducenter inom LAKU-projektet var Osuuskunta Toivos verksamhetsställen i Helsingfors och Kotka samt Medifamilia Oy:s verksamhetsställen i Tammerfors och Uleåborg. Serviceproducenter inom Etä-LAKU var KoulutusAvain Oy i Kajana samt ODL Terveys i Rovaniemi.

Utvärderingsundersökningen som hänförde sig till projekten LAKU och Etä-LAKU gav information om den testade rehabiliteringsmodellens nytta och lämplighet för målgruppen. Undersökningen genomfördes av Miika Vuori, specialforskare vid FPA:s forskningsenhet, tillsammans med sin arbetsgrupp.

Publikationer (på finska)

Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma (Helda). Honkonen, Jarkko m.fl. FPA, Kuntoutusta kehittämässä 4/2018.

Kelan kehittämän monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Helsingfors: FPA, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 11, 2018.

Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Lääkärilehti, 2018.

Vanhemmuuteen liittyvät huolenaiheet ja psyykkinen hyvinvointi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten huoltajilla (Helda). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Kuntoutus, 2017.

Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders (NCBI). Vuori, Miika m.fl. Child Care Health Dev, 2017.

Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta (Helda). Jaakonsaari, Mikko och Karttunen, Auli. FPA, Työpapereita 117, 2017

Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet (HELDA). Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 2, 2016.

Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen seurantatutkimus (Helda) Tutkimusprotokolla. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. FPA, Työpapereita 82, 2015

Psykososiaaliset perheinterventiot lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidossa. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö Ilona. Duodecim, 2015.

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi