Projektet Oma väylä

Projektet utgjorde ett led i samhällsgarantin för unga. Syftet med samhällsgarantin var att hjälpa unga att hitta en utbildningsplats och komma ut i arbetslivet samt att förebygga marginalisering och utdragen arbetslöshet. Projektet genomfördes under åren 2014–2018.

I projektet utvecklades och testades en modell med individuell rehabilitering och grupprehabilitering för unga vuxna i åldern 18–35 år som har en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning, såsom en autismspektrumstörning eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, och som behöver stöd i studierna och för att komma ut i arbetslivet.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Resultatet av utvecklingsarbetet inom projektet Oma väylä var ny praxis och nya arbetsmetoder (till exempel motivation, integrering av rehabiliteringen i vardagen samt grupprehabilitering) inom rehabiliteringen för personer med neuropsykiatriska störningar.

Serviceproducenter som deltog i projektet var Autismisäätiös verksamhetsställen i Helsingfors och Vanda, ProNeuron i Esbo, Attentio Oy i Jyväskylä, Wellmind Terveys Oy i Uleåborg samt stiftelsen Eduro i Rovaniemi.

Utvärderingsundersökningar gav information om den testade rehabiliteringsmodellens nytta och lämplighet för målgruppen och om hur utvecklingsmålen nåddes. Undersökningarna genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd.

I videon Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea berättar de serviceproducenter som deltog i projektet om utvecklingsarbetet och om sina erfarenheter av att delta i FPA:s utvecklingsprojekt. I videon talar även erfarenhetssakkunniga som deltagit rehabiliteringen.

Modeller som utvecklats inom projektet Oma väylä

Modeller som utvecklats inom projektet Oma väylä (på finska): Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (Helda).

  • Motivation
  • Integrering av rehabiliteringen i vardagen
  • Grupprehabilitering

Videor från projektets slutseminarium (på finska)

Motivoiminen (YouTube) Mari Huhtiniemi och Tarja Pelkonen, Autismisäätiö sr, Helsingfors.
Arkeen vieminen (YouTube) Emmi Nousiainen, Attentio Oy.
Arkeen vieminen (YouTube) Sanna Kara och Marko Lahti, Autismisäätiö sr, Vanda.
Ryhmäkuntoutus (YouTube) Sanna Kähkönen och Marika Ravelin, stiftelsen Eduro.
Ryhmäkuntoutus (YouTube) Anna-Mari Andersson, ProNeuron.
Kehittämistyö prosessina (YouTube) Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy.

Oma väylä -kuntoutuksen hyödyt ja koettu vaikuttavuus (YouTube) Kaija Appelqvist-Schmidlechner, docent, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd.
Havainnointi Oma väylä -kuntoutuksen tutkimuksessa (YouTube) Riikka Lämsä, PD, sjukskötare, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd.

Terveydenhuollon mahdollisuudet nuorten aikuisten neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa (YouTube) – Elina Santti, MKD, specialistläkare inom psykiatri.

Publikationer (på finska)

Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (Helda). Salli Alanko & Riikka Lämsä (red.). FPA, Kuntoutusta kehittämässä 5/2018.

Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus (Helda). Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson Annamari. Helsingfors: FPA, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153/2018.

Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä –kuntoutuksessa (Helda). Arviointitutkimus. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 132/2017

Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi (Helda). Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 120/2017

Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus (Helda). Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 116/2017

Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. FPA, Työpapereita 91/2016

Ytterligare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi