Projektet Muutos III

I projektet Muutos III undersöks de ändringar och reformer som gjorts inom FPA-rehabiliteringen. Projektet genomförs åren 2021–2024.

Forskningshelheter

Projektet Muutos III består av flera forskningshelheter som inleds stegvis. I det första steget har undersökningar om LAKU-familjerehabilitering och KIILA-rehabilitering inletts 2021. De påbörjade forskningshelheterna presenteras närmare på separata sidor:

  1. Undersökning om LAKU-familjerehabilitering (på finska, lapinamk.fi)
  2. Undersökning om KIILA-rehabilitering (på finska, Kuntoutussäätiö, poutapilvi.fi)

De undersökningar som ingår i projektet är implementeringsundersökningar och i dem tillämpas flera synvinklar och metoder. I undersökningarna kartläggs hur rehabiliteringsprocessen fungerar och genomförs ur olika aktörers perspektiv, såsom klienternas, serviceproducenternas och samarbetspartnernas perspektiv.

Projektet Muutos III ger information om hur rehabiliteringstjänsterna genomförts samt om vilken nytta och vilka effekter olika aktörer upplevt av tjänsterna. Projektet undersöker nyutvecklade serviceformer inom rehabilitering samt rehabiliteringstjänster vars innehåll eller upplägg ändrats. Särskilt fokus ligger på att få information om hur de rehabiliteringstjänster som utvecklats fungerar när de har etablerats.

Projektet producerar tillämplig information om nuläget inom rehabiliteringstjänsterna och eventuella utvecklingsbehov. Den här informationen lämpar sig särskilt för utvecklingen och ordnandet av FPA-rehabilitering. Med hjälp av den information som fås genom projektet stöds ordnandet av FPA-rehabilitering och stärks den evidensbaserade rehabiliteringsverksamheten.

Kontaktuppgifter

Projektchef Maarit Karhula
Forskare Ismo Ukkola
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi