Projektet Kuntoutuksen alue-erot

Inom projektet Kuntoutuksen alue-erot (regionala skillnader inom rehabiliteringen) undersöks hur klienter hänvisas till och i vilken utsträckning de deltar i FPA-rehabilitering samt hurdana regionala skillnader och orsaker till skillnaderna man kan identifiera. Sjukvårdsdistrikten är de områden som granskas. Projektet genomförs 2020–2022.

Projektet är tredelat:

  1. Regionala skillnader i andelen deltagare i FPA-rehabilitering ur ett registerperspektiv
  2. Orsaker till regionala skillnader i hur klienter blir hänvisade till och deltar i FPA-rehabilitering
  3. Resultatutvärdering med sakkunniga.

Inom projektet tillämpas flera metoder och beaktas olika synvinklar.

Målet med projektet är att producera information om den regionala tillgången till rehabilitering med utgångspunkt i rehabiliteringssystemet och i skedena i kundprocessen. Informationen kan användas till att utveckla rehabiliteringen, hur rehabiliteringen ordnas och hur klienterna blir hänvisade till rehabilitering. Forskningsresultatet stöder genomförandet av det utvecklingsarbete som görs inom rehabiliteringen.

Kontaktuppgifter

Projektchef Sari Miettinen
Forskare Ismo Ukkola
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi