Skyddad e-post

En samarbetspartner kan skicka skyddad e-post till FPA. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Katso-kod

Obs! Katso-tjänsten ersätts med suomi.fi-identifiering före slutet av 2019.

Skyddad e-post utan Katso-kod

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 10 dagar.

En skyddad e-postförbindelse med Fpa

FPA har en skyddad e-postförbindelse med flera olika organisationer. Kontrollera om din organisation har en skyddad e-postförbindelse (pdf) med FPA. Om din organisation finns med på listan, och organisationen de facto också har skyddat sin e-postförbindelse till FPA, är all e-post mellan FPA och din organisation skyddad. Du kan kontrollera detta med IT-stödet i din organisation. Om din organisation inte finns med på listan ska du skicka skyddad e-post enligt anvisningen ovan.

Bilagor

En samarbetspartner kan skicka bilagor till ansökningar och andra nödvändiga handlingar till FPA via skyddad e-post. Bilagorna syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 • Ge filerna beskrivande namn, som dock inte innehåller personernas namn eller andra uppgifter som identifierar dem.
 • Lägg till bilagorna i pdf-format.
 • Ett e-postmeddelande får innehålla flera bilagor. Vi rekommenderar att en bilaga innehåller uppgifter om endast en person.
 • Ange ett beskrivande ämne för e-postmeddelandet (t.ex. läkarintyg). Ämnet får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Skicka bilagorna till adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Använd dessa e-postadresser endast för att skicka bilagor.
 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning

Via skyddad e-post kan en samarbetspartner ställa frågor om grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 • Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 • Ge e-postmeddelandet en beskrivande ämnesrubrik. Den får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 • Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning
 • Skicka meddelandet till adressen partner.info@fpa.fi

FPA svarar på meddelandena inom 2 vardagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för myndigheter.