Skyddad e-post

En samarbetspartner kan skicka skyddad e-post till FPA. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • kundens namn eller andra personuppgifter inte anges i rubrikfältet
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation

Skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Hur skyddad e-post från FPA ska hanteras

Den här anvisningen innehåller information om hur man ska hantera e-postmeddelanden som FPA har skickat som skyddad e-post:

Bilagor

En samarbetspartner kan skicka bilagor till ansökningar och andra nödvändiga handlingar till FPA via skyddad e-post. Bilagorna syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 • Ge filerna beskrivande namn, som dock inte innehåller personernas namn eller andra uppgifter som identifierar dem.
 • Lägg till bilagorna i pdf-format.
 • Ett e-postmeddelande får innehålla flera bilagor. Vi rekommenderar att en bilaga innehåller uppgifter om endast en person.
 • Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet (t.ex. läkarintyg). Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Skicka bilagorna. Du kan använda någon av följande e-postadresser:
  • kumppanit2.liitteet@kela.fi
  • kumppanit.liitteet@kela.fi

Använd dessa e-postadresser endast för att skicka bilagor.

 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning

Via skyddad e-post kan en samarbetspartner ställa frågor om grunderna för olika förmåner, ansökningsförfarandet, i vilket skede handläggningen av ett ärende är samt beloppet och utbetalningen av en förmån.

Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet. Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär.

FPA svarar på meddelandena inom 2 vardagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för samarbetspartner.

 • E-postadress: partner.info@fpa.fi