Meddelande av beslut och utbetalning av ersättning

FPA meddelar ett skriftligt beslut om ansökan om statlig ersättning. Beslutet meddelas betalningsmottagaren, det vill säga till kommunen eller samkommunen.

Besluten skickas till betalningsmottagarna i samband med att ersättningen betalas, dvs. i mars, juni, september och december. Varje betalningsmottagare får i allmänhet endast ett beslut per utbetalningsdatum.

Statliga ersättningar betalas alltid i efterhand senast inom ett år efter det att ansökan har inkommit till FPA. Undantagsvis kan statlig ersättning också betalas separat, utanför de betalningstidpunkter som nämns nedan.

Betalningstidpunkter

År 2019 är utbetalningsdatum för statlig ersättning följande:
  • 19.3.2019
  • 19.6.2019
  • 19.9.2019
  • 19.12.2019

Undantag som gäller utbetalning

Statlig ersättning kan undantagsvis betalas också som en separat utbetalning. En sådan situation kan uppkomma till exempel när man i en kommun eller samkommun upptäcker att man har uppgett ett för litet belopp i ansökan Y 31 och den statliga ersättningen därför har betalats ut till ett för litet belopp. Kommunen eller samkommunen kan då begära rättelse hos FPA, och FPA kan därefter betala ut den extra ersättningen separat.

Sökande av ändring

När FPA har meddelat beslut om ansökan om statlig ersättning kan kommunen eller samkommunen överklaga beslutet

  • hos besvärsnämnden för social trygghet när det gäller hälsovårdskostnader
  • hos förvaltningsdomstolen när det gäller kostnader för brådskande socialservice.