Blanketter för serviceproducenterna

På den här sidan finns samlade de blanketter som serviceproducenterna behöver. Använd den nyaste versionen av Adobe Reader. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.

Blanketter för den nya avtalsperioden (tillhandahållande av tjänsten från och med 1.4.2021)

Använd de här blanketterna när du meddelar uppgifter om tolkarna i anslutning till den avtalsperiod som börjar 20.1.2021.

Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada:

Taltolkar:

Obs! Alla blanketter ska skickas till FPA via skyddad e-post. Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Blanketter för den pågående avtalsperioden

Tolkuppgiftsblanketter

De serviceproducenter som blivit godkända för upphandlingsperioden 2018–2019 ska lämna in uppgifter om tolkarna per e-post. En separat Tolkuppgiftsblankett ska fyllas i för varje tolk. Blanketten ska lämnas in till FPA som en pdf-fil.

Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada:

Tolkar för personer med talskada:

Utredning om tolkens kompetens och arbetserfarenhet

Serviceproducenten ska meddela FPA uppgifter om en ny tolk på blanketten

Samma blankett används också när man meddelar att arbetserfarenheten på 4 år uppfyllts.

Blankett för introduktion

Kunden och den tolk som ansvarar för introduktionen fyller tillsammans i blanketten för introduktion:

Räkningsblankett

Producenterna av tolktjänst kan använda FPA:s blanketter när de fakturerar FPA för de tolktjänster som de tillhandahållit.

Resplan, godkännande av kostnader

Serviceproducenten ska på förhand låta godkänna exceptionella resekostnader och andra kostnader i anknytning till tolkningsbeställningar. Uppgifterna på blanketten används vid behov när man bedömer tolkens behov av inkvartering. För närmare anvisningar, se Servicebeskrivningen.