Tolktjänstens förmedlingssystem 

Förmedlingssystemet för tolktjänsten (VATU-systemet) är det system som används för förmedling av kundernas tolkningsbeställningar. Systemet är finskspråkigt.

Man loggar in i förmedlingssystemet med suomi.fi-identifikation eftersom systemet förutsätter stark autentisering av användarna.  Den är avgiftsfria.

Inloggning till förmedlingssystemet

Du kan logga in i förmedlingssystemet via länkan nedan eller via menyn E-tjänster.

Problem med suomi.fi-identifikation? Kolla vanliga frågor och svar på suomi.fi-webbplatsen.

Rekommenderade webbläsare

Förmedlingssystemet fungerar i alla de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar att du använder de nyaste versionerna av webbläsaren.

Tolktjänstens förmedlingssystem

Logga in med suomi.fi-identifikation.

Logga in

Förmedlingssystemet fungerar bäst med följande webbläsare:

Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0
Mozilla Firefox (fungerar bäst med de nyaste versionerna)
Google Chrome (fungerar bäst med de nyaste versionerna)

Så här kontrollerar och uppdaterar du webbläsaren

Information om webbläsarens version finns på webbläsarens kommandorad under Help/Hjälp-About/Om.

Också med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppdatera operativsystemet och webbläsaren. Uppdateringen kan göras via tillverkarens egen webbplats.

Inställningar i webbläsaren

Innan du använder förmedlingssystemet för första gången ska du kontrollera följande inställningar i webbläsaren:

Flash-utvidgning

Förmedlingssystemet innehåller delar som förutsätter att en Flash-utvidgning har installerats. Förmedlingssystemets ingångssida kontrollerar om webbläsaren har en Flash-utvidgning och påpekar om utvidgningen fattas eller är för gammal. Om du får ett meddelande ska du följa anvisningarna och ladda ner utvidgningen på din dator. Flash-utvidgningen kan också laddas ner på adressen www.adobe.com.

Om användarrättigheterna inte tillåter installation av utvidgningen, ska du kontakta IT-supporten i din organisation.

Att tillåta poppuppfönster

Förmedlingssystemet använder poppuppfönster till exempel för att visa varningsmeddelanden. Därför ska man tillåta dem. För de flesta webbläsare kan man i inställningarna välja de adresser från vilka man tillåter poppuppfönster. Förmedlingssystemets adress ska läggas till de tillåtna adresserna.

Fungerande SSL-krypterad anslutning

Förmedlingssystemet fungerar via en krypterad Internetanslutning (i början av adressen syns förleden https://). I en del organisationer kan det hända att man använder en proxyserver, och detta kan störa den krypterade anslutningen.

Kontrollera i webbläsarens inställningar att förmedlingssystemets sidor vid varje besök laddas ner direkt från förmedlingssystemet och inte från organisationens proxyserver. Detta görs på lite olika sätt i olika tillverkares webbläsare.

Anvisningar för att hantera inställningarna i Internet Explorer (Anvisning, pdf, 51kb)

Användarsupport för förmedlingssystemet

Vid problem i förmedlingssystemet betjänar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning per e-post på adressen vatu.tukipalvelut@kela.fi.