Introduktion i tolktjänsten

Introduktionen är avsedd för både nya kunder och kunder som använt tjänsten tidigare. I introduktionen kan kundens nära anhöriga, kontaktperson, assistent eller t.ex. talterapeut delta.

Serviceproducenten ska se till att kunden får introduktion av en tolk som känner till introduktionsprocessen och introduktionsmaterialet. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar för introduktionen.

Till introduktionen tar tolkarna med sig följande:

Läs mer i Servicebeskrivningen (på finska, pdf)