Introduktion i tolktjänsten

Introduktionen är avsedd för både nya kunder och kunder som använt tjänsten tidigare. I introduktionen kan kundens nära anhöriga, kontaktperson, assistent eller t.ex. talterapeut delta.

Serviceproducenten ska se till att kunden får introduktion av en tolk som känner till introduktionsprocessen och introduktionsmaterialet. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar för introduktionen.

Till introduktionen tar tolkarna med sig följande:

Läs mer i Servicebeskrivningen (på finska, pdf)

Material för den nya avtalsperioden (tillhandahållande av tjänsten från och med 1.4.2021)

Tillhandahållandet av tjänster under den nya avtalsperioden börjar 1.4.2021. I och med den nya avtalsperioden omorganiseras introduktionen i tolktjänsten. I fortsättningen kallas tjänsten handledning i hur man använder tolktjänsten.

Det nya materialet nedan används vid handledningen från och med 1.4.2021. Introduktionsblankett TU 50r tas ur bruk.

Till handledningen tar tolkarna med sig följande: