Producenter av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Tolktjänsten ordnas inom 6 områden. FPA har ingått avtal om tillhandahållande av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för avtalsperioden 1.1.2018–31.12.2019 med följande serviceproducenter. Serviceproducenterna är listade per område.

Serviceproducenter 2018–2019