FPA:s kontaktpersoner för välfärdsområdena

FPA:s regionala kontaktpersoner hjälper dem som deltar i beredningsarbetet för välfärdsområdena i frågor som gäller lokalt och regionalt samarbete. Vid behov vidarebefordrar de kontakten till den enhet inom FPA som ansvarar för ärendet.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fpa.fi

Kontaktpersoner per välfärdsområde