Statistik 

FPA-statistiken ger underlag för verkställandet och planeringen av den sociala tryggheten och för forskningen inom området. Den ger information om den sociala trygghetens betydelse för försörjningen i olika livssituationer. FPA-statistiken (23 stycken) ingår, frånsett befolkningsstatistiken, i serien Finlands officiella statistik (FOS). På sidan Statistik efter ämne är statistiken indelad enligt livssituation.

Statistikpublikationer

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och i pdf-format.

Så gott som alla FPA:s statistikpublikationer kan laddas ner via det digitala publikationsarkivet HELDA.

Statistikdatabasen Kelasto

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan du ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter inom det område du är intresserad av.