Särskild moderskapspenning

Du kan få särskild moderskapspenning om du under graviditeten måste vara borta från ditt arbete före den egentliga moderskapspenningperioden på grund av att

 • du i ditt arbete kommer i kontakt med kemiska ämnen eller utsätts för strålning eller smittsamma sjukdomar
 • riskfaktorerna i ditt arbete inte kan undvikas
 • din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter för dig under graviditeten.

De riskfaktorer som ger rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.

Ett villkor är dessutom att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel kan också räknas med. De som flyttar till Finland från ett annat land kan läsa mer under Från utlandet till Finland.

Sök särskild moderskapspenning enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Skicka ansökan

Särskild moderskapspenning minskar inte tiden för utbetalning av den egentliga moderskapspenningen. Särskild moderskapspenning betalas tills moderskapspenningsperioden börjar. Om arbetsförhållandena kan göras trygga eller anställningen upphör avbryts utbetalningen av den särskilda moderskapspenningen. Under den tid du får särskild moderskapspenning kan du inte heller arbeta hos någon annan arbetsgivare.

Beloppet av den särskilda moderskapspenningen är lika stort som moderskapspenningen. Om du får lön för den tid som du har särskild moderskapspenning ansöker din arbetsgivare om dagpenningen för motsvarande tid från FPA.

Ansökan

 1. Ansök om särskild moderskapspenning inom 4 månader från det datum då du lämnar arbetet.

 2. Ansök om särskild moderskapspenning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om särskild moderskapspenning under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Föräldradagpenning.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:

  * utredning om graviditeten (t.ex. SV 75r), från hälsovårdscentralen eller av en läkare
  * företagshälsovårdsläkarens utlåtande om faktorer i arbetet eller arbetsförhållandena som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten (SV 97r)
  * arbetsgivarens meddelande om arbetsförhållandena och arbetsfrånvaron (SV 96r).

 4. När du ansöker om särskild moderskapspenning kan du samtidigt även ansöka om moderskaps- och föräldrapenning, förutsatt att din graviditet har pågått i 154 dagar.

 5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar (SV 9r). Pappersblanketten och bilagorna kan du antingen skicka till FPA per post eller lämna in på något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter.

Läs mer