Särskilda situationer i familjen

Ibland går det inte som planerat. Barnet kan insjukna eller en skilsmässa blir aktuell. FPA tryggar då vardagen och barnets välmående på olika sätt. Läs mer om hur olika situationer inverkar på FPA-förmånerna och vilka stöd och tjänster du kan få i olika situationer.