Spärrmarkering (sekretessmarkering)


Om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan magistraten besluta om, att personens uppgifter om hemkommun och bostad samt adress får utlämnas från befolkningsdatasystemet enbart till särskilda myndigheter. De myndigheter som får personens kontaktuppgifter får också information om spärrmarkeringen. (Lag om befolkningsdatasystemet 36 §) 

FPA har koncentrerat handläggningen av ärenden för kunder med spärrmarkering eller sekretessmarkering till vissa enheter fr.o.m. 25.3.2013. Så här försäkrar vi oss om att uppgifterna är skyddade.

Vi rekommenderar att du sköter dina ärenden genom att ringa till oss eller via e-tjänsten.

E-tjänsten

Du kan sköta dina ärenden både enkelt och skyddat i e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Logga in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder. Du ser alla dina uppgifter i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du

  • ansöka om förmåner och ladda upp bilagor
  • se i vilket skede handläggningen av din ansökan är
  • meddela förändringar eller avsluta utbetalningen av en förmån

Servicenumren

Genom att ringa servicenumret 020 635 3500 vardagar kl. 9–16 får du svar på dina frågor.

Serviceställerna

FPA-serviceställerna betjänar dig också i fortsättningen. På serviceställe ser dock inte kundrådgivaren dina uppgifter om du har en sekretessmarkering (spärrmarkering). Då kontaktas du senare av enheten som har hand om kunder med sekretessmarkering.

Tidsbokning

Om du har en sekretessmarkering lönar det sig inte att boka tid till FPA-serviställe. Kundrådgivaren ser inte dina uppgifter. Ring hellre servicenumret 020 635 3500.

Ytterligare information